Vaholmen VOC Recovery AS

Vaholmen VOC Recovery AS har utviklet og patentert en metode for å hindre utslipp av hydrokarboner eller VOC (Volatile Organic Compounds) under lasting av råoljetankskip.
Utslippene er meget skadelige for atmosfæren og har i tillegg stor verdi som kan realiseres ved å reinjisere dem på en relevant måte.

For mer informasjon: www.vaholmen.no