Andersson & Co AS
Andersson & Co AS ble etablert i Grimstad i 2000 og har sin virksomhet innenfor bedriftsrådgivning.
Selskapet eies av Arve Andersson gjennom ArvAnder AS.
Våre kunder er lokale, nasjonale, så vel som internasjonale bedrifter.

Andersson & Co AS gir råd i strategiske, finansielle og kommersielle forhold. I tillegg påtar vi oss å lede selskaper og prosjekter.

Sammen med medinvestorer går vi inn med kapital i utvalgte selskaper og prosjekter.

Styrearbeid og rådgivning i styresammenhhng er viktige elementer i vårt tilbud og vi påtar oss styreverv eller fyller nøkkelposisjoner.

For mer informasjon: www.andersson-co.no