Ulabrand Marine AS

Ulabrand Marine AS er en Grimstad-basert leverandør av maritime løsninger, med ship management og maritim konsultasjon som kjernevirksomheter.
Vi besitter betydelig erfaring fra ulike sider av den maritime næringer og fokuserer spesielt på nisjetrafikk og kompliserte lasteoperasjoner. Vi legger vår stolthet i å levere solid maritimt håndverk, og fokuserer på god og tett oppfølging av våre kunder.

Les mer på våre nettsider: www.ulabrandmarine.com

Kontaktinformasjon:
Mail: post@ulabrandmarine.com
Telefon: 370 48 270