Om gården

Ved å se på den sentrumsnære utviklingen som skjer i Grimstad, både når det gjelder bolig og næring, føler vi oss privilegerte som kan tilby lokaler med en beliggenhet helt inntil sentrum og langs hovedfartsåren til Grimstad. Det er god tilgang på parkeringsplasser, både utenfor og i parkeringskjelleren i bygget. Grimstad er en koselig by med sørlandsk klima, og har nå passert 22.000 innbyggere. I tillegg er det et betydelig omland som bruker Grimstad som handlested. Byen har god infrastruktur med stor tilgjengelighet av attraktive hustomter, noe som gjør at boligbyggingen og tilflyttingen til byen er stor. Grimstad er også blitt et naturlig knutepunkt mellom Kristiansand og Tvedestrand. Med den nye E 18 er turen til Kristiansand blitt betydelig kortere og tryggere.

Grimstad er den byen på Sørlandet som de siste årene har hatt størst næringsutvikling og flest nye arbeidsplasser i regionen, noe som gjør at mange arbeidstakere bor andre steder, men både jobber og handler her. Byen har et stort IKT-miljø, noe som ikke minst henger sammen med Universitetet i Agder, UiA. Grimstad er studentby for rundt 3500 studenter.