Silverdale AS

Silverdale AS er et selskap med hovedkontor i Grimstad med virksomhetsområder innenfor investering og forvaltning av eiendom, kapital og andre aktivaklasser.

Kontaktinformasjon:
Aleksander Skaala
992 37 297
Aleksander(at)silverdale.no